บริการ รถกระเช้า กระเช้าสามารถหมุนได้  รับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโล เป็นรถบรรทุก จึงประหยัดค่าขนส่ง

ชนิดของรถกระเช้า
รถกระเช้าของโทเคนแบ่งเป็น 5 ชนิดตามระดับความสูงของกระเช้า คือ 12เมตร 17เมตร 22เมตร 27เมตร และ 40เมตร (ความสูงที่ใช้งานคือ 14เมตร 19เมตร 24เมตร 29เมตร และ 42เมตร ตามลำดับ) โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามระดับความสูงที่ต้องการ แต่ในกรณีที่สถานที่จอดรถห่างกับบริเวณที่ต้องการเข้าทำงานซึ่งจำเป็นต้องยืดบูมกระเช้า ออกไปมาก แนะนำให้เลือกใช้รถกระเช้าชนิดที่มีความสูงมากขึ้นอีกระดับ

งานด้านบริการ รับงานต่างๆของเรา

งานทำความสะอาดกระจก

สามารถบังคับตัวกระเช้าให้เข้าไปใกล้บริเวณที่ทำงานได้ จึงช่วยให้คุณทำงานได้สะดวก

งานตัดแต่งต้นไม้ตามถนน

เนื่องจากรถกระเช้าของโทเคน ตัวรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ จึงสามารถเคลื่อนที่ไปตามท้องถนนได้อย่างสะดวก

งานทาสีซ่อมหลังคา

ในกรณีที่มีการทาหรือพ่นสี พนักงานขับรถของเราจะช่วยคุณดูแลเรื่องความสะอาด คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสีเลอะตัวรถและกระเช้า

งานเกี่ยวกับป้ายต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นติดหรือเปลี่ยนป้ายโฆษณาเปลี่ยนหรือซ่อมป้ายไฟ ก็สามารถใช้รถกระเช้าช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานวางท่อประปา

กระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ช่างจึงสามารถขึ้นไปทำงานวางท่อหรือเชื่อมท่อบนกระเช้าได้อย่างสะดวก

งานก่อสร้างกำแพงและหลังคา

ทั้งงานก่อสร้าง งานต่อเติมหรืองานซ่อมแซม กำแพงหรือหลังคาสูงก็สามารถใช้รถกระเช้าช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ